Теменужка в саксияТеменужка в саксия

Големина на теменужката       Теменужка отблизо