Големина на теменужкатаГолемина на теменужката

Стебло на теменужка       Теменужка в саксия