Индийско цветеИндийско цвете

Индийско цвете

       Бяла роза с роса