Индийско цвете



Индийско цвете

Индийско цвете

       Бяла роза с роса