Бледосиня розаБледосиня роза

Бледосиня роза

Бяла роза с роса       Букет от лалета